Kiem,
Onderwijs met Zorg

Vrienden van Kiem

 

De Stichting Vrienden van Kiem heeft ten doel:

  • Gelden bijeen te brengen en te beheren ten behoeve van voorzieningen en activiteiten in de ruimste zin van het woord, welke niet rechtstreeks subsidiabel zijn door middel van overheidsmiddelen en die toch in het belang van de school, haar onderwijs of de leerlingen zijn.
  • Voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn voor de te Dordrecht gevestigde regionale school Kiem.

De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het organiseren van activiteiten, geldinzamelingen en alle overige handelingen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Uitgaven die de stichting doet ten behoeve van Kiem geschieden in overleg met de directie van Kiem.

De Stichting Vrienden van Kiem is in 2012 opgericht en voortgekomen uit de fusie tussen de scholen voor speciaal onderwijs: de Mytylschool De Vlij te Dordrecht, De Dordtse Buitenschool en De Blije Gaarde.

Klik hier voor de website van De Stichting Vrienden van Kiem.