Kiem,
Onderwijs met Zorg

Het schoolgebouw

Kiem is gevestigd in een nieuw, ruim opgezet en licht gebouw in Dordrecht. Met oog voor natuur en milieu sieren duurzaam hout en andere natuurlijke materialen de buiten- en binnenkant van het pand. De vele plekken met daglicht zorgen voor een lichte en prettige leeromgeving.
Het gebouw bestaat uit een groot aantal ruimtes, klein en groot, die voor uiteenlopende doeleinden worden gebruikt. Er zijn plekken waar een leerling individueel, in kleiner of groter verband, kan leren. Er zijn verschillende ateliers. Dit zijn ruimtes ingericht rondom vakken en thema's, zoals ontdekken/spelen, taal/lezen, rekenen/techniek, muziek en beeldende vorming. Daarnaast zijn er verzorgings- en behandelruimtes (of therapieruimtes). Uiteraard zijn deze ruimtes voor al onze leerlingen goed toegankelijk.
 gebouw
Het schoolplein is een stimulerende omgeving voor onze leerlingen. Er is een speciaal Cruyff Court. Dit sportveld, mogelijk gemaakt door de Cruyff Foundation, is zo ingericht dat al onze leerlingen actief aan sport kunnen deelnemen of door middel van een passievere vorm sport en spel kunnen ervaren. Er zijn ook schommels, klimrekken, een grote zandbak en een rolstoelschommel.
 
In het gebouw van Kiem treft u ook een aantal andere zorgaanbieders, waaronder de NSO van Gemiva-SVG Groep, de BSO+ van SDK en de afdeling kinderrevalidatie en een therapeutische peutergroep van Revalidatiecentrum Rijndam. Dit maakt een nauwe samenwerking en een integrale aanpak mogelijk wat het kind ten goede komt. Bovendien biedt onderwijs én zorg op één plek ook praktische voordelen, zoals therapie onder schooltijd en geen extra reizen tussen twee locaties.