Kiem,
Onderwijs met Zorg

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Kiem beschikt over een kleine VSO-afdeling, momenteel bestaat deze uit één groep. Deze groep is bedoeld voor leerlingen met een lichamelijke en (veelal) een verstandelijke beperking (MG) en leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De leeftijd van de leerlingen binnen deze afdeling varieert van 12 tot 18 á 20 jaar. Het onderwijsaanbod is vooral praktisch en richt zich met name op de zelfredzaamheid van de leerlingen. Daar waar leerlingen onderwijsbehoeften en mogelijkheden hebben op didactisch gebied, wordt dit aangeboden.