Kiem,
Onderwijs met Zorg

Speciaal Onderwijs

De SO-afdeling binnen Kiem bestaat uit 24 groepen. Binnen deze groepen wordt een onderwijsaanbod verzorgd voor leerlingen met een verstandelijke, lichamelijke en/of meervoudige beperking en leerlingen die langdurig ziek zijn.
De groepen worden samengesteld op basis van de leeftijd, de mogelijkheden, de onderwijsbehoeften en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast richten een aantal groepen zich op leerlingen met een extra zorgbehoefte of een aanbod met meer structuur.