Kiem,
Onderwijs met Zorg

Leerroutes

Het onderwijsaanbod van Kiem bestaat uit meerdere leerroutes. Elke leerroute heeft zijn eigen specifieke onderwijsdoelen, gekoppeld aan de te verwachten uitstroom van de leerling zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.
De leerroutes werken ieder toe naar een verschillend uitstroomprofiel.
  • Leerroute 7 (A/A+) Uitstroom VMBO-TL/HAVO/VWO of Mytyl VSO-T(theoretisch)
  • Leerroute 6 (A/B) VMBO KB/GT/TL of Mytyl VSO-T
  • Leerroute 5 (B/C) VMBO BB
  • Leerroute 4 (C+) Praktijkonderwijs
  • Leerroute 3 (C) VSO (Beschutte) arbeid
  • Leerroute 2 (CD) VSO Taakgerichte en activerende Dagbesteding
  • Leerroute 1 (E/F) VSO Belevingsgerichte Dagbesteding