Kiem,
Onderwijs met Zorg

Leerroutes

Het onderwijsaanbod van Kiem bestaat uit zes leerroutes. Elke leerroute heeft zijn eigen specifieke onderwijsdoelen, gekoppeld aan de te verwachten uitstroom van de leerling (zoals beschreven in het ontwikkelingsperspectief van de leerling).
De leerroutes werken ieder toe naar een verschillend uitstroomprofiel.
Leerroute A+- uitstroom HAVO, VWO of Mytyl VSO-T(theoretisch)
Leerroute A - uitstroom VMBO of Mytyl VSO-T
Leerroute B - uitstroom VMBO-LWOO(met leerwegondersteuning), Pro(Praktijkonderwijs) of Mytyl-VSO-P(praktisch)
Leerroute C - uitstroom Pro, Mytyl VSO-P of VSO-ZML Cognitief
Leerroute D - uitstroom VSO-ZML Cognitief/Praktisch
Leerroute E - uitstroom VSO-ZML Praktisch
Leerroute F - uitstroom DAC