Kiem,
Onderwijs met Zorg

Contact

Kiem, Onderwijs met Zorg
De Sitterstraat 9
3318 AA  Dordrecht
 
078 751 15 00
kiem@spon.nl
www.kiem.spon.nl

Op Kiem zijn er veel mensen bezig om er voor te zorgen dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. We merken dat het voor ouders niet altijd duidelijk is bij wie ze moeten zijn met vragen over hun kind of over school. Hieronder proberen we daar wat richting aan te geven.
 • Groepsleiding: in principe loopt het contact altijd eerst via de groepsleiding. Zij zullen op de meeste vragen antwoord kunnen geven. Is dat niet het geval dan kunnen ze de vraag of opmerking doorspelen of u doorverwijzen naar de juiste persoon.
 • Intern Begeleiders: heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind die de groepsleiding niet of niet alleen kan beantwoorden? Dan kan de Intern Begeleider van uw kind u verder helpen.
 • Teamleiders: heeft u vragen van meer praktische aard betreffende uw kind waar de groepsleiding geen antwoord op heeft? Dan kunt u terecht bij de teamleiders van Kiem.
 • Directeur: alle vragen wat betreft het beleid van de school kunt u aan de directeur stellen. Ook eventuele klachten kunt u kwijt aan de directie.
 • Medezeggenschapsraad: in de Medezeggenschapsraad wordt met name over het beleid van de school gesproken (niet over individuele leerlingen of medewerkers). Ook aan hen kunt u hierover vragen stellen, zij kunnen dit dan onder de aandacht van de directeur brengen.
Contactgegevens:
 • Groepsleiding:
 • Intern Begeleiders:
  • Amanda Dorresteijn - a.dorresteijn@spon.nl - maandag t/m vrijdag
   (Zwaluw, Arend, Mercurius, Populier, Linde, Plataan, Saturnus, Iep, Esdoorn en Mars)
  • Anne Joustra - a.joustra@spon.nl - maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
   (Wilg, Kastanje, Ooievaar, Maan, Beuk, Berk, Neptunus, Uil, Pluto en Zon)
  • Daniëlle Schagen - d.schagen@spon.nl - maandag, dinsdag, donderdag
   (Jupiter, Mus, Fuut, Zwaan, Specht en Pauw)
 • Teamleiders:
  • Els de Voogd - e.devoogd@spon.nl - maandag, dinsdag, donderdag
  • Patricia Haak - p.haak@spon.nl - maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
    
 • Directeur:
  • Hans de Ruiter - h.deruiter@spon.nl - maandag t/m vrijdag
    
 • Medezeggenschapsraad:
  • Deze kunt u bereiken op: mrkiem@spon.nl