Kiem,
Onderwijs met Zorg

Onderwijs

Vanuit de mogelijkheden en talenten van de leerling werken wij ge­richt aan ieders eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dit doen wij onder andere door ons onderwijsaanbod in te richten aan de hand van vijf uitgangspunten of 'pijlers'.
Wij werken zoveel mogelijk:

  • ervaringsgericht, vanuit de betrokkenheid van onze leerlingen;

  • ontwikkelingsgericht, ter bevordering van de ontwikkeling en groei van onze leerlingen;

  • betekenisvol, vanuit reële situaties die functioneel en aansprekend zijn voor onze leerlingen;

  • coöperatief, door leerlingen samen te laten werken, leren en ontdekken;

  • zingevend, met aandacht voor levensbeschouwing.


Deze vijf uitgangspunten geven richting aan ons lesprogramma en onze dagelijkse manier van lesgeven. De praktische uitwerking is vooral zichtbaar in het werken in de ateliers en het groepsoverstijgend werken.
Het onderwijs bieden we aan op maat, waarbij we differentiëren bij de instructie en de verwerking, zowel naar inhoud en niveau als naar tempo.
Ons uiteindelijke doel is om leerlingen te laten doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs of dagbesteding; een plek waar ze als persoon, ieder met zijn/haar eigen talenten, kennis en vaardigheden, het beste uit zichzelf kunnen halen.