Kiem,
Onderwijs met Zorg

Kiem t/m 6 april gesloten

15-03-2020

Beste ouder/verzorger,

 

In de bijlage vindt u de brief van SPON aangaande de maatregelen die het kabinet neemt om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. We vragen u om de brief goed te lezen en de aanwijzingen op te volgen.

Aanvullend voor Kiem:

·       Opvang is beschikbaar voor kinderen van wie beide ouders werken in vitale sectoren én waar binnen het eigen netwerk geen opvangmogelijkheden gevonden kunnen worden.

·       Is uw kind extra kwetsbaar vanwege een specifieke aandoening? Hou deze dan thuis, ook als u in een vitale sector werkt. We willen wat dit betreft geen enkel risico nemen.

·       Volgt uw kind therapie bij Rijndam? Afzeggen therapie bij Rijndam is niet noodzakelijk. In de loop van deze week neemt Rijndam contact met u op om de (on)mogelijkheden te bespreken de therapie van uw kind voort te zetten (telefonisch, digitaal, fysiek).

·       We kunnen vanuit Kiem het taxivervoer niet centraal aansturen, u dient dit zelf af te zeggen. Wordt uw kind opgehaald terwijl het niet in aanmerking komt voor opvang op school? Geef uw kind niet mee.

·       Heeft uw kind een PB-er vanuit Gemiva, Syndion of anders? Hou goed de berichtgeving van deze organisaties in de gaten. Hou er rekening mee dat zij prioriteit geven aan de woonvoorzieningen en niet aan de individuele begeleiding op school.

We snappen dat deze maatregelen vergaande consequenties hebben voor alle betrokkenen en hen soms voor grote problemen stellen. Mocht u hiermee geconfronteerd worden neem dan contact op met de schoolleiding.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans de Ruiter, directeur